LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI TIEKIAMŲ PAKUOČIŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYME NURODYTIEMS PAKUOČIŲ REIKALAVIMAMS DEKLARACIJA

1

2

3

4

5

6

October 30, 2015