Terminai ir sąlygos

TERMINAI IR SĄLYGOS – Prenumeratos programa

TERMINAI IR SĄLYGOS – Prenumeratos programa
UAB „Natural Pharmaceuticals“

 1. Jūsų užsakytus maisto papildus Lietuvos Respublikoje platina UAB „Natural Pharmaceuticals“, buveinės adresas K. Donelaičio g. 62, LT-44248 Kaunas, tel. (8 37) 211 994, el. paštas info@omegamarine.lt, www.omegamarine.lt, įmonės kodas 303095490, PVM kodas LT100007869312.
 2. Jūs užsisakėte bandomąją maisto papildo pakuotę. Sekančios maisto papildo pakuotės Jums bus siunčiamos periodiškai iki tol, kol nutrauksite savo dalyvavimą programoje. Tiek bandomosios maisto papildo pakuotės, tiek sekančių maisto papildų pakuočių, kurios Jums bus siunčiamos periodiškai, pavadinimas, kiekis, mokėjimo sąlygos, kaina bei siuntimo periodiškumas yra nurodyti kitoje šių terminų ir sąlygų pusėje pateiktoje sąskaitoje – faktūroje.Visi apmokėjimai turi būti atlikti vadovaujantis sąskaitoje – faktūroje pateikta informacija. Prekių pristatymo išlaidas dengia UAB „Natural Pharmaceuticals“.
 3. Kiekvienos kapsulės savybės išlieka nepakitusios, jei laikysite jas tinkamai – tai yra – sausoje ir tamsioje vietoje ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje. Maloniai prašome susisiekti su mumis, jeigu Jums iškiltų klausimų dėl mūsų produktų laikymo ar naudojimo.
 4. Mūsų tikslas – maksimaliai patenkinti kliento poreikius. Dėl to itin didelį dėmesį skiriame prekių pakavimui ir siuntimui, kad siuntinys Jus pasiektų geriausios būsenos ir kaip įmanoma greičiau. Kiekviena pirma siunta yra išsiunčiama ne vėliau kaip per 7 dienas nuo užsakymo gavimo datos. Be to, kiekviena siunta bus pristatyta tiesiai į Jūsų pašto dėžutę arba išsiųsta registruota pašto korespondencija, priklausomai nuo užsakymo.
 5. Mūsų produktai ir sąskaitos yra siunčiami tik gyvenamuoju kliento adresu. Jei esate nurodę kitą pristatymo adresą (darbovietės ar kitos institucijos), prašome kuo greičiau kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo skyrių ir duomenis patikslinti.
 6. Mes garantuojame, kad kiekvienas įsigytas produktas yra kokybiškas ir atitinka aukščiausius keliamus reikalavimus.
 7. Jei pristatymo metu produktas būtų sugadintas, mes mielai pakeisime nekokybiškus ar sugadintus produktus naujais – tokiu atveju Jūs nepatirsite jokių papildomų išlaidų.
 8. UAB „Natural Pharmaceuticals“ siekia, kad Jūs būtumėte patenkinti įsigytu produktu. Vis dėl to, jei turėsite nusiskundimų, prašome nedelsiant kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo skyrių raštu ar telefonu šiose taisyklėse bei ant pakuotės nurodytais kontaktais.
 9. Atkreipiame dėmesį, kad pristatytas produktas ir kartu siunčiama informacinė medžiaga tampa kliento nuosavybe tik apmokėjus sąskaitą ir su tuo susijusius mokesčius.
 10. Mokėjimus prašome atlikti vadovaujantis mokėjimo informacija, kurią rasite asmeniškai Jums paruoštoje sąskaitoje. Sąskaita Jums bus atsiųsta bendroje pakuotėje su užsakytu produktu. Per 14 dienų nuo sąskaitos gavimo neapmokėjus sąskaitos ar nepranešus apie sutarties atsisakymą, pasiliekame teisę imtis teisinių priemonių. Tokiu atveju Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti įmonėms, užsiimančioms skolų administravimu ir/ar išieškojimu.
 11. Laiku neapmokėjus Jums pateiktos sąskaitos UAB „Natural Pharmaceuticals“ pasilieka teisę informuoti Jus apie susidariusį įsiskolinimą trumpąja SMS žinute, paskutiniu Jūsų UAB „Natural Pharmaceuticals“ nurodytu kontaktiniu telefono numeriu (įskaitant kontaktinį telefono numerį, kuriuo buvo atliktas ir/ar patvirtintas paskutinis UAB „Natural Pharmaceuticals“ parduodamų produktų užsakymas). Apie kontaktinio telefono numerio pasikeitimą prašome nedelsiant informuoti UAB „Natural Pharmaceuticals“, kreipiantis į klientų aptarnavimo skyrių, šiose sąlygose nurodytais kontaktiniais adresais. Neinformavus UAB „Natural Pharmaceuticals“ apie kontaktinio telefono numerio pasikeitimą, laikoma, jog paskutiniu mums nurodytu kontaktiniu telefonu numeriu trumpąja SMS žinute pateiktas pranešimas apie susidariusį įsiskolinimą yra pateiktas tinkamai.
 12. Mes vertiname abipusį pasitikėjimą, dėl to „Natural Pharmaceuticals“ savo klientams suteikia galimybę dėl bet kokios priežasties atsisakyti sudarytos sutarties pristatytų prekių atžvilgiu per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos siunčiant pranešimą adresu: K. Donelaičio g. 62, LT-44248 Kaunas, ar el. paštu info@omegamarine.lt, telefonu (8 37) 211 994 ir tokiu būdu nutraukti sutartį. Nutraukdami sutartį, galite pasinaudoti šių taisyklių pabaigoje pateikta pavyzdine sutarties atsisakymo forma, kuri nėra privaloma. Atsisakius sutarties per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos, Jums nereikės mokėti už laiku grąžintas neatplėštas maisto papildų pakuotes. Šiuo atveju Jūs, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo bendrovei dienos, turite išsiųsti arba kitaip perduoti nepažeistoje pakuotėje prekes UAB „Natural Pharmaceuticals“. Prekių grąžinimo išlaidas dengia klientas. Grąžinant produktą prašome pridėti originalią sąskaitą, kurią gausite su pakuote – tai pagreitins galimą įmokos grąžinimą. Kaip grąžinimo įrodymą turėtumėte išsaugoti pašto siuntos kvitą. Nutraukus sutartį šiame punkte nurodytomis sąlygomis, Jūs taip pat nutraukiate dalyvavimą sveikatos programoje ir nuo Jūsų pranešimo gavimo maisto papildai Jums nebebus siunčiami. Informuojame, jog dėl sveikatos apsaugos ir higienos priežasčių, neturite teisės pasinaudoti teise atsisakyti sutarties gautų prekių atžvilgiu, jeigu po prekės pristatymo atplėšėte maisto papildų pakuotes.
 13. Bet kuriuo metu, Jūs turite teisę nutraukti savo dalyvavimą programoje susisiekę su mumis žemiau nurodytais kontaktais. Nuo Jūsų pranešimo gavimo, Jūsų dalyvavimas sveikatos programoje bus nutrauktas ir maisto papildai Jums nebebus siunčiami. 14. Kiekvieno grąžinto produkto atveju už jį anksčiau sumokėta suma, bus grąžinama ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Jūsų pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo UAB „Natural Pharmaceuticals“.Mes atliksime sumokėtos sumos grąžinimą naudodami tokį patį mokėjimo būdą, kokį Jūs naudojote atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Jūs aiškiai sutikote su kitu būdu; bet kuriuo atveju Jūs neturėsite mokėti jokių su tokiu pinigų grąžinimu susijusių mokesčių. UAB “Natural Pharmaceuticals” pasilieka teisę negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol produktai negrąžinti arba kol vartotojas pateikia UAB “Natural Pharmaceuticals” įrodymą, kad produktas išsiųstas bendrovei. Siekiant pagreitinti ir palengvinti sumokėtų sumą grąžinimą, šiose sąlygose nurodytais kontaktiniais duomenimis prašome pateikti UAB “Natural Pharmaceuticals” savo asmeninės banko sąskaitos rekvizitus, į kurią sutinkate, jog UAB “Natural Pharmaceuticals” pervestų Jūsų sumokėtus pinigus.
 14. Mums labai svarbi Jūsų asmens duomenų apsauga, todėl visa su Jumis susijusi informacija saugoma laikantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatų. Informuojame, jog:
  • Jūsų užsakymo metu pateikti asmens duomenys UAB „Natural Pharmaceuticals“ bus tvarkomi užsakymo įvykdymo, LR teisės aktų nustatytų prievolių, susijusių su dokumentų saugojimu, bei UAB „Natural Pharmaceuticals“ teisėtų interesų užtikrinimo, jeigu klientas kreipiasi į bendrovę ar kompetentingas institucijas dėl savo pažeistų teisių gynimo, ar Jūs netinkamai vykdote užsakymo (sutarties) sąlygas ir UAB „Natural Pharmaceuticals“ yra priversta ginti savo pažeistas teises, kreipiantis į Jus ar kompetentingas institucijas, ar perduoti Jūsų asmens duomenis skolų išieškojimo bendrovėms, tikslais. Šis duomenų tvarkymas nurodytais tikslais atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytus teisinius pagrindus: 6 str. 1 d. b) p. – tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį; 6 str. 1 d. c) p. – tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė; 6 str. 1 d. f) p. – tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų;
  • Jūsų asmens duomenys bendrovės bus saugojami 10 metų po užsakymo (sutarties) pilno įvykdymo, bet ne trumpiau nei LR teisės aktuose nustatytu terminu saugoti užsakymą (sutartį) ar su juo susijusius dokumentus, ir ne trumpiau nei asmens duomenys reikalingi siekiant teisėtų UAB „Natural Pharmaceuticals“ interesų;
  • Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tiems duomenų gavėjams, kuriems išreiškėte sutikimą dėl savo asmens duomenų teikimo, bei bendrovės partneriams, kurie teikia bendrovei informacinių technologijų, buhalterinės apskaitos, teisines ar kitas su verslo vykdymu susijusias paslaugas, o tuo atveju, jeigu Jūs delsiate vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, UAB „Natural Pharmaceuticals“, siekdama teisėtų interesų ir tikslų, gali teikti informaciją apie Jūsų tapatybę, kontaktinius duomenis, skolas ir jų apmokėjimą skolų išieškojimo bendrovėms;
  • Jūs turite teisę, atvykęs ar pasikreipęs UAB „Natural Pharmaceuticals“ buveinės adresu, bei patvirtinęs savo asmens tapatybę, arba paštu dpo@omegamarine.lt, tinkamai identifikavęs savo asmens tapatybę elektroninėmis priemonėmis, prašyti leisti susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, reikalauti juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti asmens duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat, teisę į duomenų perkeliamumą. Taip pat Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;
  • Jūsų asmens duomenų pateikimas nėra LR teisės aktuose ar tarp Jūsų ir UAB „Natural Pharmaceuticals“ sudarytoje sutartyje numatytas reikalavimas, tačiau jų pateikimas yra reikalingas, siekiant įvykdyti Jūsų užsakymą (sutartį);
  • UAB „Natural Pharmaceuticals“ yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas: Dariusz Łępicki, elektroninio pašto adresas dpo@omegamarine.lt.
 1. Kadangi tampate svarbiu UAB „Natural Pharmaceuticals“ klientu, pateikęs savo sutikimą Jūs galite gauti naujausią informaciją apie kitus patrauklius pasiūlymus, skirtus būtent Jums.
 2. Pažymėjus atitinkamus laukelius užsakymo formoje Jūs galite išreikšti sutikimą, kad Jūsų pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Informuojame Jus, kad gavus jūsų sutikimą, tvarkysime jūsų asmens duomenis, kol jūs atšauksite sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis.Toks Jūsų sutikimas suteikia UAB „Natural Pharmaceuticals“ teisėtą pagrindą tvarkyti asmens duomenis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a p. nurodytu teisiniu pagrindu – duomenų subjekto sutikimu.
 3. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, t.y. nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu sutikime nurodytu tikslu. Taip pat, Jūs turite teisę išreikšti nesutikimą su Jūsų asmens duomenų tvarkymu ir tuo atveju, jeigu Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi dėl teisėtų UAB „Natural Pharmaceuticals“ interesų. Tokiu atveju UAB „Natural Pharmaceuticals“ įsipareigoja nebetvarkyti tokių Jūsų asmens duomenų, išskyrus atvejus, jeigu UAB „Natural Pharmaceuticals“ tokius Jūsų asmens duomenis tvarko dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus ir nurodytas nesutikimo su asmens duomenų tvarkymu priežastis, arba siekiant pareikšti ar apginti teisinius reikalavimus.
 4. Visa kartu su pakuotėmis pateikta informacinė medžiaga galioja ribotą laiką. UAB „Natural Pharmaceuticals“ pasilieka teisę pakeisti šių sąlygų nuostatas, siunčiant Jūsų prekių pristatymo adresu rašytinį pranešimą. Šių sąlygų pakeitimai įsigalios nuo pranešime nurodytos dienos, kuri bus ne ankstesnė nei 14 dienų nuo pranešimo apie sąlygų pakeitimą išsiuntimo dienos. nesutikdami su šių sąlygų pakeitimais, Jūs turite teisę nutraukti sutartį kreipiantis šiose sąlygose nurodytais kontaktiniais adresais. UAB „Natural Pharmaceuticals“ pasilieka teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį, įspėjus prieš 14 dienų, siunčiant pranešimą Jūsų prekių pristatymo adresu.

Pavyzdinė sutarties atsisakymo forma:

Kam: UAB „Natural Pharmaceuticals“

Aš (vardas ir pavardė, kliento adresas) informuoju apie produkto (produkto pavadinimas/ dokumento nr), kurį užsisakiau (užsakymo data), pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymą.

Produktas buvo atsiimtas/gautas (atsiėmimo/gavimo data).

(Kliento parašas, pasirašymo data)

Ginčų nagrinėjimo tvarka:

Jeigu Jūs manote, kad UAB „Natural Pharmaceuticals“ pažeidė Jūsų teises ar teisėtus interesus, susijusius su vartojimo sutartimi, pirmiausia turite raštu kreiptis į UAB „Natural Pharmaceuticals“ ir nurodyti savo reikalavimus, išskyrus atvejus, jeigu tiesiogiai kreipiatės į teismą. Jūs turite kreiptis į mus ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią sužinojote ar turėjote sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą.  UAB „Natural Pharmaceuticals“ neatlygintinai išnagrinės Jūsų kreipimąsi ir, jeigu nesutiks su Jūsų reikalavimais, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Jūsų kreipimosi gavimo dienos, pateiks Jums išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

Jeigu UAB „Natural Pharmaceuticals“ nuspręs netenkinti Jūsų reikalavimų arba juos tenkins iš dalies, savo atsakyme pateiksime informaciją apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą, kompetentingą toliau spręsti vartojimo ginčą. Bet kuriuo atveju, Jūsų kreipimasis į vartojimo ginčus nagrinėjančią instituciją neatima iš Jūsų teisės kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka su prašymu nagrinėti ginčą iš esmės.

 

Mūsų prašymas Jums:

Nepaisant visų mūsų pastangų teikti kokybiškus produktus, kartais gali pasitaikyti klaidų. Jei pastebėjote kokių nors netikslumų ar turite nusiskundimų, prašome tiesiogiai kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo skyrių.

Kiekvieno Jūsų nuomonė mums labai svarbi. Atsižvelgdami į ją galėsime operatyviai tobulinti savo darbą ir teikiamų paslaugų kokybę.

 

Klientų aptarnavimo skyrius: K. Donelaičio g. 62, LT-44248 Kaunas. Telefono numeris: (8 37) 211 994. Darbo laikas: darbo dienomis nuo 9:00 iki 18:00 val.

Jūsų pageidavimai ir pasiūlymai visuomet laukiami.

TERMINAI IR SĄLYGOS

TERMINAI IR SĄLYGOS
UAB „Natural Pharmaceuticals“

 1. Jūsų užsakytus maisto papildus Lietuvos Respublikoje platina UAB „Natural Pharmaceuticals“, buveinės adresas K. Donelaičio g. 62, LT-44248 Kaunas, tel. (8 37) 211 994, el. paštas info@omegamarine.lt, www.omegamarine.lt, įmonės kodas 303095490, PVM kodas LT100007869312.
 2. Jūs užsisakėte maisto papildą, kurio pavadinimas, kiekis, mokėjimo sąlygos bei pilna kaina nurodyti kitoje šių terminų ir sąlygų pusėje pateiktoje sąskaitoje – faktūroje. Apmokėjimas turi būti atliktas vadovaujantis sąskaitoje – faktūroje pateikta informacija. Prekių pristatymo išlaidas dengia UAB „Natural Pharmaceuticals“.
 3. Kiekvienos kapsulės savybės išlieka nepakitusios, jei laikysite jas tinkamai – tai yra – sausoje ir tamsioje vietoje ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje. Maloniai prašome susisiekti su mumis, jeigu Jums iškiltų klausimų dėl mūsų produktų laikymo ar naudojimo.
 4. Mūsų tikslas – maksimaliai patenkinti kliento poreikius. Dėl to itin didelį dėmesį skiriame prekių pakavimui ir siuntimui, kad siuntinys Jus pasiektų geriausios būsenos ir kaip įmanoma greičiau. Kiekviena siunta yra išsiunčiama ne vėliau kaip per 7 dienas nuo užsakymo gavimo datos. Be to, kiekviena siunta bus pristatyta tiesiai į Jūsų pašto dėžutę arba išsiųsta registruota pašto korespondencija, priklausomai nuo užsakymo.
 5. Mūsų produktai ir sąskaitos yra siunčiami tik gyvenamuoju kliento adresu. Jei esate nurodę kitą pristatymo adresą (darbovietės ar kitos institucijos), prašome kuo greičiau kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo skyrių ir duomenis patikslinti.
 6. Mes garantuojame, kad kiekvienas įsigytas produktas yra kokybiškas ir atitinka aukščiausius keliamus reikalavimus.
 7. Jei pristatymo metu produktas būtų sugadintas, mes mielai pakeisime nekokybiškus ar sugadintus produktus naujais – tokiu atveju Jūs nepatirsite jokių papildomų išlaidų.
 8. UAB „Natural Pharmaceuticals“ siekia, kad Jūs būtumėte patenkinti įsigytu produktu. Vis dėl to, jei turėsite nusiskundimų, prašome nedelsiant kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo skyrių raštu ar telefonu šiose taisyklėse bei ant pakuotės nurodytais kontaktais.
 9. Atkreipiame dėmesį, kad pristatytas produktas ir kartu siunčiama informacinė medžiaga tampa kliento nuosavybe tik apmokėjus sąskaitą ir su tuo susijusius mokesčius.
 10. Mokėjimus prašome atlikti vadovaujantis mokėjimo informacija, kurią rasite asmeniškai Jums paruoštoje sąskaitoje. Sąskaita Jums bus atsiųsta bendroje pakuotėje su užsakytu produktu. Per 14 dienų nuo sąskaitos gavimo neapmokėjus sąskaitos ar nepranešus apie sutarties atsisakymą, pasiliekame teisę imtis teisinių priemonių. Tokiu atveju Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti įmonėms, užsiimančioms skolų administravimu ir/ar išieškojimu.
 11. Laiku neapmokėjus Jums pateiktos sąskaitos UAB „Natural Pharmaceuticals“ pasilieka teisę informuoti Jus apie susidariusį įsiskolinimą trumpąja SMS žinute, paskutiniu Jūsų UAB „Natural Pharmaceuticals“ nurodytu kontaktiniu telefono numeriu (įskaitant kontaktinį telefono numerį, kuriuo buvo atliktas ir/ar patvirtintas paskutinis UAB „Natural Pharmaceuticals“ parduodamų produktų užsakymas). Apie kontaktinio telefono numerio pasikeitimą prašome nedelsiant informuoti UAB „Natural Pharmaceuticals“, kreipiantis į klientų aptarnavimo skyrių, šiose sąlygose nurodytais kontaktiniais adresais. Neinformavus UAB „Natural Pharmaceuticals“ apie kontaktinio telefono numerio pasikeitimą, laikoma, jog paskutiniu mums nurodytu kontaktiniu telefonu numeriu trumpąja SMS žinute pateiktas pranešimas apie susidariusį įsiskolinimą yra pateiktas tinkamai.
 12. Mes vertiname abipusį pasitikėjimą, dėl to „Natural Pharmaceuticals“ savo klientams suteikia galimybę dėl bet kokios priežasties atsisakyti sudarytos sutarties per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos siunčiant pranešimą adresu: K. Donelaičio g. 62, LT-44248 Kaunas, ar el. paštu info@omegamarine.lt, telefonu (8 37) 211 994 ir tokiu būdu nutraukti sutartį. Nutraukdami sutartį, galite pasinaudoti šių taisyklių pabaigoje pateikta pavyzdine sutarties atsisakymo forma, kuri nėra privaloma. Atsisakius sutarties per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos, Jums nereikės mokėti už laiku grąžintas neatplėštas maisto papildų pakuotes. Šiuo atveju Jūs, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo bendrovei dienos, turite išsiųsti arba kitaip perduoti nepažeistoje pakuotėje prekes UAB „Natural Pharmaceuticals“. Prekių grąžinimo išlaidas dengia klientas. Maloniai prašome grąžinti produktą originalioje pakuotėje su visais dokumentais. Grąžinant produktą prašome pridėti originalią sąskaitą, kurią gausite su pakuote – tai pagreitins galimą įmokos grąžinimą. Kaip grąžinimo įrodymą turėtumėte išsaugoti pašto siuntos kvitą. Informuojame, jog dėl sveikatos apsaugos ir higienos priežasčių, neturite teisės pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, jeigu po prekės pristatymo atplėšėte maisto papildų pakuotes.13. Kiekvieno grąžinto produkto atveju už jį anksčiau sumokėta suma, bus grąžinama ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Jūsų pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo UAB „Natural Pharmaceuticals“.Mes atliksime sumokėtos sumos grąžinimą naudodami tokį patį mokėjimo būdą, kokį Jūs naudojote atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Jūs aiškiai sutikote su kitu būdu; bet kuriuo atveju Jūs neturėsite mokėti jokių su tokiu pinigų grąžinimu susijusių mokesčių. UAB “Natural Pharmaceuticals” pasilieka teisę negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol produktai negrąžinti arba kol vartotojas pateikia UAB “Natural Pharmaceuticals” įrodymą, kad produktas išsiųstas bendrovei. Siekiant pagreitinti ir palengvinti sumokėtų sumą grąžinimą, šiose sąlygose nurodytais kontaktiniais duomenimis prašome pateikti UAB “Natural Pharmaceuticals” savo asmeninės banko sąskaitos rekvizitus, į kurią sutinkate, jog UAB “Natural Pharmaceuticals” pervestų Jūsų sumokėtus pinigus.
 13. Mums labai svarbi Jūsų asmens duomenų apsauga, todėl visa su Jumis susijusi informacija saugoma laikantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatų. Informuojame, jog:
  • Jūsų užsakymo metu pateikti asmens duomenys UAB „Natural Pharmaceuticals“ bus tvarkomi užsakymo įvykdymo, LR teisės aktų nustatytų prievolių, susijusių su dokumentų saugojimu, bei UAB „Natural Pharmaceuticals“ teisėtų interesų užtikrinimo, jeigu klientas kreipiasi į bendrovę ar kompetentingas institucijas dėl savo pažeistų teisių gynimo, ar Jūs netinkamai vykdote užsakymo (sutarties) sąlygas ir UAB „Natural Pharmaceuticals“ yra priversta ginti savo pažeistas teises, kreipiantis į Jus ar kompetentingas institucijas, ar perduoti Jūsų asmens duomenis skolų išieškojimo bendrovėms, tikslais. Šis duomenų tvarkymas nurodytais tikslais atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytus teisinius pagrindus: 6 str. 1 d. b) p. – tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį; 6 str. 1 d. c) p. – tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė; 6 str. 1 d. f) p. – tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų;
  • Jūsų asmens duomenys bendrovės bus saugojami 10 metų po užsakymo (sutarties) pilno įvykdymo, bet ne trumpiau nei LR teisės aktuose nustatytu terminu saugoti užsakymą (sutartį) ar su juo susijusius dokumentus, ir ne trumpiau nei asmens duomenys reikalingi siekiant teisėtų UAB „Natural Pharmaceuticals“ interesų;
  • Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tiems duomenų gavėjams, kuriems išreiškėte sutikimą dėl savo asmens duomenų teikimo, bei bendrovės partneriams, kurie teikia bendrovei informacinių technologijų, buhalterinės apskaitos, teisines ar kitas su verslo vykdymu susijusias paslaugas, o tuo atveju, jeigu Jūs delsiate vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, UAB „Natural Pharmaceuticals“, siekdama teisėtų interesų ir tikslų, gali teikti informaciją apie Jūsų tapatybę, kontaktinius duomenis, skolas ir jų apmokėjimą skolų išieškojimo bendrovėms;
  • Jūs turite teisę, atvykęs ar pasikreipęs UAB „Natural Pharmaceuticals“ buveinės adresu, bei patvirtinęs savo asmens tapatybę, arba Paštu dpo@omegamarine.lt, tinkamai identifikavęs savo asmens tapatybę elektroninėmis priemonėmis, prašyti leisti susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, reikalauti juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti asmens duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat, teisę į duomenų perkeliamumą. Taip pat Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;
  • Jūsų asmens duomenų pateikimas nėra LR teisės aktuose ar tarp Jūsų ir UAB „Natural Pharmaceuticals“ sudarytoje sutartyje numatytas reikalavimas, tačiau jų pateikimas yra reikalingas, siekiant įvykdyti Jūsų užsakymą (sutartį);
  • UAB „Natural Pharmaceuticals“ yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas: Dariusz Łępicki, elektroninio pašto adresas dpo@omegamarine.lt.
 1. Kadangi tampate svarbiu UAB „Natural Pharmaceuticals“ klientu, pateikęs savo sutikimą Jūs galite gauti naujausią informaciją apie kitus patrauklius pasiūlymus, skirtus būtent Jums.
 2. Pažymėjus atitinkamus laukelius užsakymo formoje Jūs galite išreikšti sutikimą, kad Jūsų pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Informuojame Jus, kad gavus jūsų sutikimą, tvarkysime jūsų asmens duomenis, kol jūs atšauksite sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis. Toks Jūsų sutikimas suteikia UAB „Natural Pharmaceuticals“ teisėtą pagrindą tvarkyti asmens duomenis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a p. nurodytu teisiniu pagrindu – duomenų subjekto sutikimu.
 3. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, t.y. nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu sutikime nurodytu tikslu. Taip pat, Jūs turite teisę išreikšti nesutikimą su Jūsų asmens duomenų tvarkymu ir tuo atveju, jeigu Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi dėl teisėtų UAB „Natural Pharmaceuticals“ interesų. Tokiu atveju UAB „Natural Pharmaceuticals“ įsipareigoja nebetvarkyti tokių Jūsų asmens duomenų, išskyrus atvejus, jeigu UAB „Natural Pharmaceuticals“ tokius Jūsų asmens duomenis tvarko dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus ir nurodytas nesutikimo su asmens duomenų tvarkymu priežastis, arba siekiant pareikšti ar apginti teisinius reikalavimus.
 4. Visa kartu su pakuotėmis pateikta informacinė medžiaga galioja ribotą laiką. Pasiūlymo sąlygos galioja reklaminėje medžiagoje nurodytu terminu ir sąlygomis.

Pavyzdinė sutarties atsisakymo forma:

Kam: UAB „Natural Pharmaceuticals“

Aš (vardas ir pavardė, kliento adresas) informuoju apie produkto (produkto pavadinimas/dokumento nr), kurį užsisakiau (užsakymo data), pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymą.

Produktas buvo atsiimtas/gautas (atsiėmimo/gavimo data).

(Kliento parašas, pasirašymo data)

Ginčų nagrinėjimo tvarka:

Jeigu Jūs manote, kad UAB „Natural Pharmaceuticals“ pažeidė Jūsų teises ar teisėtus interesus, susijusius su vartojimo sutartimi, pirmiausia turite raštu kreiptis į UAB „Natural Pharmaceuticals“ ir nurodyti savo reikalavimus, išskyrus atvejus, jeigu tiesiogiai kreipiatės į teismą. Jūs turite kreiptis į mus ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią sužinojote ar turėjote sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą.  UAB „Natural Pharmaceuticals“ neatlygintinai išnagrinės Jūsų kreipimąsi ir, jeigu nesutiks su Jūsų reikalavimais, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Jūsų kreipimosi gavimo dienos, pateiks Jums išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

Jeigu UAB „Natural Pharmaceuticals“ nuspręs netenkinti Jūsų reikalavimų arba juos tenkins iš dalies, savo atsakyme pateiksime informaciją apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą, kompetentingą toliau spręsti vartojimo ginčą. Bet kuriuo atveju, Jūsų kreipimasis į vartojimo ginčus nagrinėjančią instituciją neatima iš Jūsų teisės kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka su prašymu nagrinėti ginčą iš esmės.

 

Mūsų prašymas Jums:

Nepaisant visų mūsų pastangų teikti kokybiškus produktus, kartais gali pasitaikyti klaidų. Jei pastebėjote kokių nors netikslumų ar turite nusiskundimų, prašome tiesiogiai kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo skyrių.

Kiekvieno Jūsų nuomonė mums labai svarbi. Atsižvelgdami į ją galėsime operatyviai tobulinti savo darbą ir teikiamų paslaugų kokybę.

 

Klientų aptarnavimo skyrius: K. Donelaičio g. 62, LT-44248 Kaunas. Telefono numeris: (8 37) 211 994. Darbo laikas: darbo dienomis nuo 9:00 iki 18:00 val.

Jūsų pageidavimai ir pasiūlymai visuomet laukiami.

SUTARTIES ATSISAKYMO FORMA

Sutarties atsisakymo forma

„Kam: UAB „Natural Pharmaceuticals“
Aš (vardas, pavardė ir vartotojo adresas) informuoju apie produkto (produkto pavadinimas), kurį užsakiau (užsakymo data), pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymą. Produkto siuntinys buvo atsiimtas/gautas (atsiėmimo/ gavimo data).

(vartotojo vardas, pavardė), (vartotojo parašas, jei atsisakymas teikiamas popieriuje).“

Raginame Jus dalyvauti mūsų konkurse.

Galite laimėti 40 EUR vertės dovanų kortelę pirkiniams “Maxima” parduotuvėje!

Nedelskite ir APLANKYKITE KONKURSO INTERNETINĮ PUSLAPĮ